Jeśli posiadasz już licencję alt z wbudowanym chipem (plastikową) to musisz przedłużyć jej ważność na następny sezon w następujący sposób.

  • Wpłacić do kasy ZG PZM w Warszawie lub przelać imiennym przelewem następującą kwotę, uzależnioną od dyscypliny:
Dyscyplina Kwota w zł
Wyścigi 400
Motocross, Cross Country, Enduro 330
Trial 270
Supermoto 100

Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego

Kredyt Bank S.A. IV O/Warszawa 35 1500 1777 1217 7001 1143 0000

 

  • Wysłać do ZG PZM w Warszawie
    1. Swoją oryginalną plastikową licencję w celu przeprogramowania chipa i naklejenia znaczka.
    2. Załączyć poświadczoną przez klub kserokopię książeczki zdrowia z aktualnym wpisem badań lekarskich. Przypominamy, że od 30 listopada 2016 okresowe badania zawodników i adeptów (bez względu na wiek) przeprowadza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy - Komunikat nr 1/2016 Zespołu Medycznego PZM
    3. Potwierdzenie dokonania wpłaty.


Adres do wysyłki dokumentów:

Zarząd Główny PZM

Biuro Sportu i Marketingu

ul. Kazimierzowska 66

02-518 Warszawa

 

 

źródła:

1. Komunikat ZG PZM w sprawie ubezpieczeń na 2017 rok 2. Komunikat ZG PZM w sprawie wydawania licencji