Jeśli nie posiadasz jeszcze motocyklowej licencji alt to musisz wystąpić o jej wydanie w następujący sposób.

  • Wpłacić do kasy swojego ZO PZM lub przelać imiennym przelewem następującą kwotę, uzależnioną od dyscypliny:
Dyscyplina Kwota w zł
Wyścigi 350
Motocross, Cross Country 270
Enduro, Cross Country 270
Trial 220
Supermoto (wpłata do ZG PZM) 160
Skutery (wpłata do ZG PZM) 160

Numery kont bankowych Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Motorowego

można znaleźć na stronach www poszczególnych ZO

 

 

  • Wypełnić wniosek. Wniosek o licencję Wniosek o przyznanie licencji
  • Wypisać oświadczenie. Oświadczenie alt
  • Załączyć zdjęcie.
  • Załączyć certyfikat.
  • Załączyć oryginał starej licencji.
  • Załączyć dowód wpłaty opłaty licencyjnej.
  • Załączyć poświadczoną przez klub kserokopię książeczki zdrowia z aktualnym wpisem badań lekarskich. Przypominamy, że od 30 listopada 2016 okresowe badania zawodników i adeptów (bez względu na wiek) przeprowadza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy - Komunikat nr 1/2016 Zespołu Medycznego PZM
  • Załączyć potwierdzenie dokonania wpłaty.

 

Komplet dokumentów wysłać na adres:

Biuro Licencji PZM

ul. Ogrody 12/62

85-870 Bydgoszcz

 

źródła:

1. Komunikat ZG PZM w sprawie ubezpieczeń na 2017 rok 2. Komunikat ZG PZM w sprawie wydawania licencji