Jeśli nie posiadasz jeszcze motocyklowej licencji alt to musisz wystąpić o jej wydanie w następujący sposób.

  • Wpłacić do kasy swojego ZO PZM lub przelać imiennym przelewem następującą kwotę, uzależnioną od dyscypliny:
Dyscyplina Kwota w zł
Motocross, Cross Country 270

Numery kont bankowych Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Motorowego

można znaleźć na stronach www poszczególnych ZO

 

 

  • Wypełnić wniosek. Wniosek o licencję Wniosek o przyznanie licencji
  • Wypisać oświadczenie. Oświadczenie alt
  • Załączyć zdjęcie.
  • Załączyć certyfikat.
  • Załączyć oryginał starej licencji.
  • Załączyć dowód wpłaty opłaty licencyjnej.
  • Załączyć poświadczoną przez klub kserokopię książeczki zdrowia z aktualnym wpisem badań lekarskich. Przypominamy, że od 30 listopada 2016 okresowe badania zawodników i adeptów (bez względu na wiek) przeprowadza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy - Komunikat nr 1/2016 Zespołu Medycznego PZM

 

Komplet dokumentów wysłać na adres:

Biuro Licencji PZM

ul. Ogrody 12/62

85-870 Bydgoszcz

 

źródła:

1. Komunikat ZG PZM w sprawie ubezpieczeń na 2017 rok 2. Komunikat ZG PZM w sprawie wydawania licencji