Jeśli zaginęła Ci motocyklowa licencjaalt, alt lub alt(plastikowa z chipem), to musisz wystąpić o wydanie duplikatu w następujący sposób.

  • Wpłacić do kasy ZG PZM (licencje A) lub swojego ZO PZM (licencje B i C) albo przelać imiennym przelewem następującą kwotę, niezależną od dyscypliny:
Dyscyplina Kwota w zł
Duplikat licencji A, B lub C (plastikowej z chipem) 90

 

 

Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego

Kredyt Bank S.A. IV O/Warszawa 35 1500 1777 1217 7001 1143 0000

Numery kont bankowych Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Motorowego

można znaleźć na stronach www poszczególnych ZO

 

 

  • Załączyć pisemne uzasadnienie prośby o wydanie duplikatu.
  • Załączyć poświadczoną przez klub kserokopię książeczki zdrowia z aktualnym wpisem badań lekarskich. Przypominamy, że od 30 listopada 2016 okresowe badania zawodników i adeptów (bez względu na wiek) przeprowadza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy - Komunikat nr 1/2016 Zespołu Medycznego PZM
  • Załączyć potwierdzenie dokonania wpłaty.

 

Komplet dokumentów wysłać na adres:

Biuro Licencji PZM

ul. Ogrody 12/62

85-870 Bydgoszcz

 

źródła:

1. Komunikat ZG PZM w sprawie ubezpieczeń na 2017 rok 2. Komunikat ZG PZM w sprawie wydawania licencji