Jeśli posiadasz już licencję altz wbudowanym chipem (plastikową) i w bieżącym roku zmieniasz barwy klubowe to musisz przedłużyć jej ważność na następny sezon w następujący sposób.

  • Wpłacić do kasy ZG PZM w Warszawie lub przelać imiennym przelewem następującą kwotę, uzależnioną od dyscypliny:
Dyscyplina Kwota w zł
Wyścigi 440
Motocross, Cross Country, Enduro 370
Trial 310
Supermoto 140

Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego

Kredyt Bank S.A. IV O/Warszawa 35 1500 1777 1217 7001 1143 0000

 

  • Wysłać do Biura Licencji PZM w Bydgoszczy następujące dokumenty:
  1. Swoją oryginalną plastikową licencję w celu przedrukowania klubu, przeprogramowania chipa i naklejenia znaczka.
  2. Załączyć poświadczoną przez klub kserokopię książeczki zdrowia z aktualnym wpisem badań lekarskich. Przypominamy, że od 30 listopada 2016 okresowe badania zawodników i adeptów (bez względu na wiek) przeprowadza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy - Komunikat nr 1/2016 Zespołu Medycznego PZM
  3. Deklarację członkowską poświadczoną przez klub przyjmujący.
  4. Zgodę macierzystego klubu na przejście do innego klubu (nie dotyczy niezrzeszonych).
  5. Potwierdzenie dokonania wpłaty.

 
Adres do wysyłki dokumentów:

Biuro Licencji PZM

ul. Ogrody 12/62

85-870 Bydgoszcz

 

 

źródła:

1. Komunikat ZG PZM w sprawie ubezpieczeń na 2017 rok 2. Komunikat ZG PZM w sprawie wydawania licencji